loader

Yazılımın Temel Aşamaları

Yazılım geliştirme süreci, zamanlamaya dayalı ve içerik olarak bölünmüş aşamalardan oluşmaktadır. Bu sayede yazılım planlı bir şekilde geliştirilmektedir.

temelasamalar

ebasoft

Nedir bu temel Aşamalar?

Yazılım da aslında bir üründür ve ürünlerin bir yaşam süreci vardır. Yazılımın yaşam döngüsü tek yönlü veya doğrusal değildir ve birkaç temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: Planlama, Analiz, Tasarım, Gerçekleştirme ve Bakım. Yani yazılım projelerinin analiz ve planlanmasından başlayarak kullanımı boyunca süren bir döngüdür diyebiliriz.
Planlama: Yazılım projesinin planlaması ve görev dağılımı yapılır.
Analiz: Yazılım projesinin ne kadar süreceği, ne gibi risklerinin olacağı belirlenir.
Tasarım: Yazılım projesinin nasıl sürdürüleceğinin tasarlanması.
Gerçekleştirme: Yazılım projesinin kodlama ve test kısmıdır.
Bakım: Yazılım projesinin ürün olarak sunulduktan sonra güncelleme, bakım olaylarının yapılmasıdır.

Temel Aşamaların Önemi

Genel olarak yazılım geliştirme süreç ve modellemelerinin bulunmadığı projelerin başarısız olduğu görülmüştür.

Bize Yazın

Cevap vermekten mutluluk duyarız.